Квитки онлайн
державний ІСТОРИКО-архітектурний заповідник
(завантажити - 116 Kb ) »
 

Будзан Дмитро. Хотинщина наприкінці XVIII–в першій половині ХІХ століття//Хотинщина в контексті воєнного протистояння Росії, Австрії і Туреччини у XVIII ст. (до 275 річниці Ставчанської битви) / Матер. наук.-практ. конф. (м. Хотин, 12 вересня 2014 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. с.7-10.

 

(завантажити - 190 Kb ) »
 

Волкова Валентина. «Журнал майора Пташинського» як історичне джерело військових подій в Україні і Молдові і другій половині XVIII століття//Хотинщина в контексті воєнного протистояння Росії, Австрії і Туреччини у XVIII ст. (до 275 річниці Ставчанської битви) / Матер. наук.-практ. конф. (м. Хотин, 12 вересня 2014 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. с.4-6.

 

(завантажити - 352 Kb ) »
 

Грига Віктор. Оборонні редути 1769 р. в околицях Хотина у контексті регіональних пам’яткоохоронних досліджень //Хотинщина у XVIII – на поч. ХІХ ст.: політичні та соціально-економічні аспекти розвитку (до 300 річниці утворення Хотинської нахіє) / Матер. наук.-практ. конф. (м. Хотин, 11 вересня 2015 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. с.26-30.

 

(завантажити - 115 Kb ) »
 

Іваночко Альона. Іліас-паша Колчак. // Хотинщина в контексті воєнного протистояння Росії, Австрії і Туреччини у XVIII ст. (до 275 річниці Ставчанської битви) / Матер. наук.-практ. конф. (м. Хотин, 12 вересня 2014 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. с.90-95.

 

(завантажити - 115 Kb ) »
 

Іваночко Василь. Стратегічна важливість Хотинщини у XVIII столітті // Хотинщина в контексті воєнного протистояння Росії, Австрії і Туреччини у XVIII ст. (до 275 річниці Ставчанської битви) / Матер. наук.-практ. конф. (м. Хотин, 12 вересня 2014 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. с.96-99.

 

(завантажити - 5490 Kb ) »
 

Позняков Денис. Хотинська фортеця у  1769 р.//Середньовічні та ранньомодерні старожитності Центрально Східної Європи: Матеріали ХVІІ Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 13 – 15 квітня 2018 р.), с.97-104.

 

(завантажити - 686 Kb ) »
 

Позняков Денис. Хотин та Хотинська фортеця на планах європейських картографів XVIII століття // «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: О.О. Заремба (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський, 2017. с.204-213.

 

(завантажити - 884 Kb ) »
 

Позняков Денис. Ідентифікація та локалізація військово-адміністративних об'єктів Хотина та фортеці за рукописними планами XVIII століття//Військово-політичний та соціально-економічний розвиток середнього Подністров’я у середні віки та Новий час(до 350 річниці від дня народження Самійла Величка)/Матеріали XIV науково-практичної конференції (м. Хотин 29 вересня 2017 р.). Кам'янець-Подільський, 2017. с.19-39.

 

(завантажити - 975 Kb ) »
 

Позняков Д.В. Історичні назви об'єктів інфраструктури Хотина та фортеці XVIII століття // Дослідження, охорона та популяризація об’єктів культурної спадщини / Матеріали наук.-практ. конф. (м. Хотин, 22 серпня 2018 р.). Кам’янець-Подільський, 2018. с. 113-121.

 

(завантажити - 2210 Kb ) »
 

Позняков Денис. Османські військові підрозділи на території Хотинської нахіє у XVIII-XIX ст.: структура, чисельність, дислокація, символіка // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових статей. 2018. Вип.27. С. 431-439.

 

(завантажити - 130 Kb ) »
 

Позняков Денис. Писемні джерела з історії Хотина першої чверті XVIII століття // Хотинська фортеця у літописах (до 350 річниці від дня народження Самійла Величка)/Матеріали XVII науково-практичної конференції (м. Хотин 15 жовтня 2020 р.). Кам'янець-Подільський, 2020. с.11-24.

 

(завантажити - 404 Kb ) »
 

Сандуляк Віктор. Воєнні події 1788 року під Хотином (за джерелами очевидців)//Хотинщина в контексті воєнного протистояння Росії, Австрії і Туреччини у XVIII ст. (до 275 річниці Ставчанської битви) / Матер. наук.-практ. конф. (м. Хотин, 12 вересня 2014 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. с.11-23.

 

(завантажити - 2022 Kb ) »
 

Сандуляк Віктор. Хотинська фортеця та довколишні укріплення першої половини XVIII століття//Хотинщина у XVIII – на поч. ХІХ ст.: політичні та соціально-економічні аспекти розвитку (до 300 річниці утворення Хотинської нахіє) / Матер. наук.-практ. конф. (м. Хотин, 11 вересня 2015 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. с.4-17.

 

(завантажити - 1144 Kb ) »
 

Харлан Олександр. Фортифікації XVIII століття околиць Хотинського замку у світлі нових досліджень//Хотинщина у XVIII – на поч. ХІХ ст.: політичні та соціально-економічні аспекти розвитку (до 300 річниці утворення Хотинської нахіє) / Матер. наук.-практ. конф. (м. Хотин, 11 вересня 2015 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. с.18-26.